Hosting Murah

Hosting Unlimited Indonesia

Kamis, 20 September 2012

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS X-A s.d X-C

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS X-A s.d X-C


Silahkan anda klik 
 disini
Atau
disana

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS XII

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS XII

Silahkan anda klik disini

NILAI ULANGAN HARIAN TIK KELAS X-A s.d. X-C

NILAI ULANGAN HARIAN TIK KELAS X-A s.d. X-C


1 17717 Ade Faisal XA 0
2 17718 Andriana Wina Miranda XA 45
3 17719 Bella Arsitha XA 75
4 17720 Birgita Dara Maulidya Herlambang XA 70
5 17721 Cornelia Jessica Wibisono XA 85
6 17722 David Mulya Santoso XA 75
7 17723 Dea Oktaviani  XA 70
8 17724 Desy Iqromah XA 70
9 17725 Dewi Larassati XA 75
10 17726 Dio Andriawan XA 45
11 17727 Dita Ayu Anggraini XA 50
12 17728 Elmyana Sukma Ningrum XA 55
13 17729 Ergy Pratama Kusuma XA 75
14 17730 Febriyan Ma'ruf XA 65
15 17731 Fitri Aryanti XA 75
16 17732 Ganang Febri Purwnto XA 35
17 17733 Intan Rahayu XA 75
18 17734 Kuncahya Kurniawan XA 60
19 17735 Leander Ekasakti Julis XA 55
20 17736 Maria Ajeng Huyun XA 75
21 17737 Maria Frances Vianita W.N. Riang Hepat XA 55
22 17738 Mei Lusiani XA 40
23 17739 Olivia Sirly Widiyanti XA 75
24 17740 Puji Anita XA 60
25 17741 Randes Berliando Samodra XA 75
26 17742 Rex Richard Sanjaya XA 75
27 17743 Ruth Febriani Hasugian XA 70
28 17744 Shelly Cinthya Dewi XA 55
29 17745 Silvana Mei Monesta Anunut XA 70
30 17746 Wahyu Bintoro Eka Prasetya XA 45
31 17747 Wahyu Novitha Sari XA 40

1 17748 Akbar Dwi Wicaksono XB 75
2 17749 Aldrich Alfatera Unpapar XB 75
3 17750 Amelia Pradia Utama XB 80
4 17751 Andre Pradana Irawan XB
5 17752 Ani Kuswindarsih XB 75
6 17753 Arif Sahputra XB 75
7 17754 Bella Agustine Yullyana Putri XB 80
8 17755 Beni Krisna Bayu XB 75
9 17756 Catarina Anggi Darmastuti XB 80
10 17757 Diana XB 75
11 17758 Dina Indarwati XB 75
12 17759 Disca Onny Lorenza XB 80
13 17760 Ela Yustiyan XB 75
14 17761 Guruh Widhi Prabowo XB 75
15 17762 Imam Sadzali Hajar Suwarno XB 75
16 17763 Jessica Intania XB 75
17 17764 Lisinia Arumjaya Shinta XB 75
18 17765 Mega Dwi Astari Poetri  XB 75
19 17766 Meidita XB 75
20 17767 Mela Fatmawati XB
21 17768 Novi Dwi Rengganis XB 75
22 17769 Rizal Trisaputra XB 80
23 17770 Sela Purwaningsih XB 75
24 17771 Sieko Berllian Prasetya Airlangga XB 75
25 17772 Sinta Baharanti XB 75
26 17773 Sonia Paramita Nasution XB 60
27 17774 Suharni Aprilia XB
28 17775 Tri Wulandari XB 75
29 17776 Wenseslaus Salivian Kumara Santoso XB 75
30 17777 Yessy Setyowati XB 83
31 17778 Yuliana Fitriana XB
32 17779 Olgha Yudha Andiany XB 75
33 17959 Berryto Prio Utomo XB 75

1 17780 Aditiya Kristanto XC 75
2 17781 Aidatul Maqmurya XC 75
3 17782 Andi Aksani XC 75
4 17783 Anita Larasati  XC 75
5 17784 Arida Fitri andewi XC
6 17685 Calvin Ariano XC 75
7 17786 Elgrace Hyleng XC 75
8 17787 Emi Erawati XC 75
9 17788 Ferdinanda Krisna Widyanti Putri XC 78
10 17789 Fiana Puja Maharani XC 75
11 17790 Grace Anastasia XC 85
12 17791 Lidya Ayu Putri Aprillia XC 95
13 17792 Lucia Birgita Suwardaningsih XC 75
14 17793 Melinda Novenia XC
15 17794 Moch. Rheza Farandi Putra XC 75
16 17795 Nada Karisma XC 75
17 17796 New Arita Sari XC 75
18 17797 Puji Lestari XC 75
19 17798 Puput Anggraini Y XC 75
20 17799 Putri A Notanobun XC 75
21 17800 Rahayu Fatmawati XC 75
22 17801 Resa Budiono XC 75
23 17802 Resa David Suseta Adi XC 75
24 17803 Ribka Greta Renatasari XC 75
25 17804 Rio Cappi Wahyudiarti XC 75
26 17805 Rosari Hutamining Putri  XC 78
27 17806 Tania Maharani XC
28 17807 Yenda Oktavianto XC 75
29 17808 Yoseptiego Yohanes Timbang  XC 75
30 17809 Zuhana Dwi Asriyanto XC 70

Catatan: Bagi siswa yang nilaianya kosong atau dibawah KKM (75) silahkan masuk ke soal Remidi